Human doormat

Discussion in 'Trample & Foot Fetish - Pics/Clips' started by peterek2001, Jan 29, 2017.

 1. peterek2001

  peterek2001 Trample Fan

  They just passed, they thought it was a mannequin.

  Thanks BF rug !

  141-150

  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

   
  humancarpet likes this.
 2. bfrug

  bfrug Moderator

  Great stuff - maybe I can come to Poland next year & give you a break ?
   
 3. peterek2001

  peterek2001 Trample Fan

  [QUOTE = "bfrug, post: 1706544, członek: 1406"] Świetne rzeczy - może uda mi się przyjechać do Polski w przyszłym roku i dać ci przerwę? [/ QUOTE]
  I invite you !!!

  151-160

  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
   
  humancarpet likes this.
 4. bfrug

  bfrug Moderator

  Thanks for the invite Peterek. I will take up your offer for next year & will email you. I have a couple of other places in Poland I wish to visit. What would be a good time for you ? Speak soon

  Dzięki za zaproszenie Peterek. Przyjmę Twoją ofertę na przyszły rok i wyślę Ci wiadomość e-mail. Mam kilka innych miejsc w Polsce, które chcę odwiedzić. Jaki byłby dla ciebie dobry czas? Mów szybko
   
 5. peterek2001

  peterek2001 Trample Fan

  KAŻDY :)

  161-170

  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
   
  humancarpet likes this.
 6. bfrug

  bfrug Moderator

  This is something I really want to do and it would be great to arrange something like this when I come to Poland next year.
  I love the wedges in picture number 5 and also like the high heels in pictures number 8 and 9.
  Many thanks Peterek.

  To jest coś, co naprawdę chcę robić i byłoby miło zorganizować coś takiego, gdy przyjeżdżam do Polski w przyszłym roku.
  Uwielbiam kliny na zdjęciu nr 5 i podoba mi się również wysokie obcasy na zdjęciach numer 8 i 9.
  Wielkie dzięki Peterek.
   
 7. peterek2001

  peterek2001 Trample Fan

  BFrug - takie miejsce publiczne to może być problem. Ale mogę się zorientować kiedy są imprezy na których zawijam się w dywan i możesz być człowiekiem dywanem.
  Dywany mam, więc udostępnię :)

  BFrug - such a public place can be a problem. But I can see when there are parties where I wrap myself in the carpet and you can be a carpet man.
  Carpets I have, so I share :)

  171-180
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

   
  humancarpet likes this.
 8. bfrug

  bfrug Moderator

  Thank you - I appreciate that. Pity about the public places. I'm sure that in the past you were in a shopping center & could put your hand/arm under some cardboard so the Ladies walked on you and also something similar for the bar ladies or being a rug for them to stgand on ?
  Of course the Euro Fetish Night at the VooDoo club would be worth planning my visit around - maybe we could do something then ?

  Dziękuję, doceniam to. Szkoda w miejscach publicznych. Jestem pewien, że w przeszłości byłeś w centrum handlowym i mogłeś położyć dłoń / rękę pod jakimś tekturowym pudełkiem, więc Panie chodziły po tobie, a także coś podobnego do dam barowych, czy też dywanik, na którym można je wypróbować?
  Oczywiście Euro Fetish Night w klubie VooDoo byłoby warte planowania mojej wizyty - może moglibyśmy wtedy coś zrobić?
   
 9. peterek2001

  peterek2001 Trample Fan

  Voodoo nie chce mnie już zapraszać.
  To co piszesz o ręce, to mam taką okazję już 13 stycznia 2018 :) Już jestem umówiony, ale niech jeszcze zostanie to tajemnicą :)
  Jak się uda, to będzie świetny film :)

  Voodoo does not want to invite me anymore.
  What you write about the hand, I have this opportunity on January 13, 2018 :) I am already arranged, but let it be a mystery :)
  How will it work, it will be a great movie :)

  181 - 190

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

   
  humancarpet likes this.
 10. bfrug

  bfrug Moderator

  Look forward to the pictures from January 18th.
  Pity about Voodo Club - I am sure that you were very popular with the ladies.
  I do like the "Yeti Boots" in the Art Gallery
  Thanks Peterek, for the pictures.

  Czekamy na zdjęcia od 18 stycznia.
  Szkoda na temat Voodo Club - jestem pewien, że byłeś bardzo popularny wśród pań.
  Lubię "Buty Yeti" w Galerii Sztuki
  Dzięki, Peterek, za zdjęcia.
   
 11. peterek2001

  peterek2001 Trample Fan

  Unfortunately, the concept at the Art Gallery has changed. Only exhibitions, barak performace. It is a pity, I prepared myself better than a year ago.
  I really regret.
  I will look for another place: (((((

  Niestety, zmieniła się koncepcja w Galerii Sztuki. Tylko wystawy, barak performace. Szkoda, przygotowałem się lepiej niż rok temu.
  Żałuję bardzo.
  Będę szukać innego miejsca :(((((

  191 - 200

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
  humancarpet likes this.
 12. peterek2001

  peterek2001 Trample Fan

  201 - 210

  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
   
  humancarpet likes this.
 13. peterek2001

  peterek2001 Trample Fan

  211 - 220  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
   
 14. mrtramplefantasy

  mrtramplefantasy Fantasy into Reality

  Saw this video. It’s great. The girl in the fury boots thought he was fake and jump on him so did the girl in adidas shoes. Great work. Keep it up.
   
  runoverme likes this.
 15. L Murray

  L Murray Active Member

  Looks like the lady in the furry boots likes walking all over you!! Trying to find your private parts haha
   
 16. peterek2001

  peterek2001 Trample Fan

  221 - 230
  [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG]

   
  runoverme likes this.
 17. mrtramplefantasy

  mrtramplefantasy Fantasy into Reality

  The last pic of the adidas girls thought he was fake and jump on him for shit and giggles lol
   
  runoverme likes this.
 18. peterek2001

  peterek2001 Trample Fan

  231 - 240

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   
  runoverme likes this.

Share This Page

 1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
  By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
  Dismiss Notice